Galaxy Lite

Galaxy Lite дижитал зураг авалтын рентген систем нь детектор болон рентген хоолой нь нэг босоо станд дээр 2-лаа байрладаг.  Мөн детектор нь  CCD камертай эсвэл Flat panel детекторүүдтэй. Flat panel детектор нь маш өндөр нягтралтай өндөр чанарын зураг гаргадаг.

Онцлог

  • GALAXY Lite систем нь труб  детектор 2 нь нэг станд дээр хөдлөж зураг авдаг систем
  • Детектор болон труб нь нааш цааш хөдөлдөг
  • Бүх төрлийн зураг авна
  • Зай бага эзэлдэг
  • бүрэн автомат удирдлагатай
  • Алсын удирдлагатай
  • Ашиглахад хялбар
  • Тооч скрен удирдлагын дэлгэцтэй