H&H brand

Эйч Энд Эйч ХХК лого

Эйч Энд Эйч компани нь өөрийн брэнд логонд компанийн дүр төрхийг илэрхийлдэг гэдэг утгаар нь маш их анхаарал хандуулдаг. Энэхүү нийтлэлийн гол зорилго нь эрхэм танд Эйч Энд Эйч компанийн логоны талаар товч мэдээлэл өгөх билээ.

Нэр

Бид Монгол хүний дундаж насыг 80-аас доошгүй болгох үйлийг эрхэм зорилго болгон ажилладаг. Энэ утгаараа компаниа H&H /Human and Health/ гэж нэрлэсэн. Энэ товчлол нь ХҮН БА ЭРҮҮЛ МЭНД гэсэн бидний эрхэм зорлиго юм.

Өнгөний сонголт

Хөх өнгийг Төгсөшгүй, дуусашгүй санааг илэрхийлж, алдар хүндийг дагуулдаг гэдэг билэгдлээр сонгосон.