Танилцуулга

Манай байгууллага нь 2011 оны 01 сарын 17нд байгуулагдсан бөгөөд SAMSUNG MEDISON брэндийн ЭХО аппарат хэрэглэгч эмч нараас гишүүдээ бүрдүүлсэн юм.

Эрхэм зорилго:

Мэдисон брэндийн ЭХО аппарат хэрэглэгч эмч нарыг харилцан суралцах, туршлага солилцох, сүүлийн үеийн шинэ технологийн тухай мэдээлэл авах, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх орчныг бүрдүүлэхэд  оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хөгжлийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн төлөө бус, гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

  • ЭХО-ны эмч нарын аппарат, тоног төхөөрөмж ашиглах чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг тал бүрээр дэмжих
  • Сургалт семинар зохион байгуулах
  • Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах
  • Эмч нарын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин бүрдүүлэх

Удирдах зөвлөлийн гишүүд:

Удирдах зөвлөлийн дарга: А.Цолмон /Эйч Энд Эйч ХХК-ийн ерөнхий  захирал/

Гүйцэтгэх захирал: У.Батсүх /Эйч Энд Эйч ХХК-ийн инженер/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: М.Эрхэмбилэг/Эйч Энд Эйч ХХК-ийн дэд  захирал/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: О.Ариунбилэг/ШКТЭ-ийн тэргүүлэх их эмч/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: Ц.Эрдэмбилэг/Гурван гал эмнэлгийн эмч, ЭМШИУС-ийн багш, Доктор/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: Эрдэнэбилэг/УКТЭ-ийн их эмч/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: Д.Түвшинзул/Ханбогд сумын Аминбулаг эмнэлгийн эмч/