Гишүүнээр элсэх журам

  • Samsung Medison брэндийн ЭХО аппарат дээр ажиллладаг, цаашид ажиллах хүсэлтэй эмч байх
  • Клубын хураамжийг төлсөн байх/ Жилийн 20,000 төгрөг ХАС банк 5000323940 дансанд хийх
  • 2% цээж зураг