Зөөврийн рентген


Өндөр хүчин чадалтай зөөврийн рентген аппарат.

Генератор

 • Хэмжих нэгж: kV, mA, mAs, msec
 • mA хязгаар: 50-300mA
 • mAs хязгаар: 50-300mAs
 • Хугацаа: 1,001-6 сек (81шат)
 • kV тохиргоо: 40-125 kV (1kV шатлалаар)
 • 288 биеийн бүтцийн программтай
 • Гаралтын давтамж: 40 kHz
 • Хэрэглээний чадал: 30 kW

Рентген хоолойн гар

 • Босоо чиглэлд: 1000-1900
 • Цахилгаан соронзон түгжээтэй
 • Рентген хоолойн эргэх хязгаар: +/-180°

Рентген хоолой

 • Анод 140KHU
 • Хос фокусын толбо: 1,0/2,0мм
 • Өнцөг: 16