Анкет хүлээн авах

Ажилд орох хүсэлтээ ирүүлэхдээ өргөдлийн маягт бөглөн  info@handh.mn хаягаар бидэнд ирүүлнэ үү.

Жич: Эйч Энд Эйч ХХК нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд зөвхөн тавигдах шаардлагад нийцсэн өргөдөл гаргагчтай эргэн холбоо барих ба хүлээн авсан материалыг буцаан олгохгүй болно.

ЭЙЧ ЭНД ЭЙЧ ХХК  НЬ  АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ШУДАРГА, ЭРХ ТЭГШ  БОЛОМЖ ОЛГОХ ЗАРЧМЫГ БАРИМТАЛДАГ.

Анкет татах